Zasady rządzące opłata roczna za wieczyste użytkowanie

Zasady rządzące opłata roczna za wieczyste użytkowanie

Jeżeli nie jesteśmy właścicielami danej nieruchomości, posiadamy jednak umowę z daną gminą na jej wieczyste użytkowanie, jesteśmy obowiązani co roku dokonywać opłaty na rzecz gminy z tego tytułu. Terminem, w jakim powinniśmy co roku dokonać ustalonej wcześniej opłaty, jest dzień 31 marca. Gmina nie przypomina nam co roku o obowiązku wniesienia opłaty, chyba że zmieniła się w danym roku składka za użytkowanie. Jeżeli jako użytkownik wieczysty ktoś złoży do gminy wniosek o przedłużenie terminu wniesienia opłaty, a dokona tego przed dniem 17 marca, gmina może to uwzględnić i wyznaczy nowy termin opłacenia należności, dotyczy to jednak tylko danego roku, kiedy wnieśliśmy taki wniosek. Wysokość wnoszonych opłat za wieczyste użytkowanie ustala każda gmina, jest to pewna stawka procentowa, zależna od sposobu użytkowania danej nieruchomości. I tak najniższe opłaty są naliczane, jeśli nieruchomość wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe bądź tez rolnicze, jeżeli natomiast jest to działalność komercyjna, naliczona opłata jest relatywnie większa. Każda gmina, ustalając stawkę za użytkowanie wieczyste danej nieruchomości, dopuszcza możliwość uregulowania należności w całości, jednorazowo, jak też spłacania należności w formie 4 rat, z tym, że każda rata musi być wniesiona do końca każdego kwartału, a data pierwszej wpłaty to właśnie 31 marca.

[Głosów:1    Średnia:4/5]