Zanim kupimy nieruchomość

Zanim kupimy nieruchomość

Kupno nieruchomości to poważna i kosztowna sprawa dlatego warto jest uprzednio dobrze sprawdzić interesująca nas ofertę, aby później nie mieć problemów. Choć co prawda notariusz przed podpisaniem aktu notarialnego, mocą którego przenoszona jest własność nieruchomości sprawdza stan prawny danej nieruchomości i to czy dana nieruchomość nie jest obciążona hipoteka, to ta sama czynność może zrobić sam zainteresowany zakupem danej nieruchomości udając się wydziału Ksiąg Wieczystych Sądy Rejonowego. Informacje takie udostępniane są zainteresowanemu na wniosek. W Księgach Wieczystych zainteresowany sprawdzi też czy dana nieruchomość rzeczywiście jest jego własnością, a także czy nie ma innych współwłaścicieli. Inna istotna kwestią jest sprawdzenie czy dany lokal mieszkalny ma uregulowane wszystkie płatności w zakresie czynszu oraz mediów. W tym celu sprzedający powinien przedłożyć nam zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z płatnościami. Warto byłoby tez sprawdzić stan rachunków za media, których płatność nie ciąży na wspólnocie. Sprzedający powinien nam także przedstawić zaświadczenie z urzędu miasta bądź gminy, na będzie widniała informacja o wymeldowaniu się z danego lokalu. Ponadto sprzedający powinien nam pokazać prawny do zbywanego przez siebie lokalu mieszkalnego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]