W jakie dokumenty zajrzeć przed kupnem nieruchomości

W jakie dokumenty zajrzeć przed kupnem nieruchomości

Poszukując nieruchomości warto jest wiedzieć, jak czytać poszczególne dokumenty związane z tym obiektem, jakie powinniśmy zobaczyć dokumenty i co jest najbardziej istotne w poszczególnych aspektach związanych z transakcja ich sprzedaży. Jeśli interesuje nas działka, pod kątem na przykład wybudowania tam domu, zażądajmy od jej właściciela wypisu z rejestru gruntów – stwierdzimy na jego podstawie, jaki status posiada dana działka. Jeśli nie będzie zaś tam wystarczających danych, poprosimy właściciela działki o stosowne zaświadczenie z gminy odnoście planów zagospodarowania tego terenu i określenia ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych na terenie działki. Poprośmy też o numer księgi wieczystej nieruchomości, co następnie umożliwi nam sprawdzenie za pomocą Internetu stanu faktycznego działki, a więc jej powierzchni, klasy gleby oraz kwestii związanych z własnością tej nieruchomości. Można też w księdze wieczystej dokonać sprawdzenia, czy dana nieruchomość nie jest obciążona hipoteka albo też nie są tam umieszczone zapisy odnośnie różnego rodzaju służebności, ciążących często na takich nieruchomościach. Możemy też skonfrontować dane zawarte w księdze wieczystej nieruchomości z tymi zawartymi w wypisie z rejestru gruntów – wszystkie dane powinny być zgodne, jeżeli tak nie będzie, zażądajmy od właściciela nieruchomości, by spowodował ich sprostowanie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]