Umowa kupna-sprzedaży mieszkania

Umowa kupna-sprzedaży mieszkania

Aby transakcja kupna-sprzedaży nieruchomości była skuteczna musi być dokonana w przewidzianej prawem formie, tzn. w formie aktu notarialnego, w przeciwnym wypadku będzie nieważna. Umowa sprzedaży nieruchomości musi więc zostać podpisana przez obie strony w obecności notariusza. Własność nieruchomości przechodzi na nabywcę z momentem zawarcia, a więc podpisania umowy. Nie ma problemu z przekazaniem ceny, jeśli płatność jest dokonywana gotówką bądź przelewem, ale za pomocą środków własnych. Problem pojawia się wtedy, gdy nabywca na zakupioną nieruchomość zaciągnął kredyt, ponieważ banki wymagają wówczas przedstawienia umowy sprzedaży nieruchomości przed uruchomieniem kredytu i dopiero po jej przedłożeniu dokonują w ciągu kilku dni przelewu środków. Trzeba wówczas pamiętać, aby stosowny zapis o tym został zawarty w akcie notarialnym. Ponadto sprzedający nieruchomość ma prawo do zabezpieczenia się w przypadku nie dokonania zapłaty ceny przez nabywcę. W tym celu umieszcza się w akcie notarialnym postanowienie o poddaniu się przez nabywcę egzekucji. Aby umowa mogła dojść do skutku trzeba też przedłożyć notariuszowi następujące dokumenty: odpis z księgi wieczystej lokalu, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami oraz dokument potwierdzający prawo do lokalu.

[Głosów:1    Średnia:3/5]