Podział nieruchomości po rozwodzie

Podział nieruchomości po rozwodzie

Małżonkowie, którzy składają pozew rozwodowy, lub przynajmniej jedno z nich, może jednocześnie poprosić o podział majątku, posiadanego wspólnie. Oczywiście taki podział majątku nie musi być rozstrzygany przez sąd, jeśli obie strony są zgodne co do dokonania podziału w określony sposób, mogą to zrobić u notariusza, z tym samym skutkiem prawnym. Sąd podczas sprawy rozwodowej przychyli się do dokonania podziału majątku tylko w sytuacji, gdy kwestia ta nie będzie skomplikowana i nie wydłuży znacznie prowadzonego postępowania rozwodowego. W sytuacji odrzucenia przez sad takiego wniosku o podział, będzie konieczne założenie w tej sprawie nowego postępowania sadowego, ale do jego rozpatrzenia i wydania postanowienia musi zostać zakończone postępowanie o rozwód. Jeśli dane mieszkanie, które będzie trzeba podzielić sądownie pomiędzy małżonków, zostało kupione na kredyt hipoteczny przez oboje małżonków i nie zostało ono jeszcze spłacone, sprawa się nieco komplikuje. Sąd w kwestii podziału mieszkania czy też określenia, która ze stron będzie obowiązana do spłacenia kredytu, nie jest związany w żaden sposób – decyzję wydaje na podstawie okoliczności i własnego osądu sprawy. W takiej sytuacji byli małżonkowie mogą wnosić do danego banku o renegocjacje zaciągniętego kredytu, by spłacała go na przykład jedna ze stron, jednak bank nie musi się zgodzić na tego rodzaju rozwiązanie.

[Głosów:1    Średnia:3/5]