Podatek dochodowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości

Podatek dochodowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości

Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego kiedy nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. W zależności od tego kiedy nieruchomość zastała nabyta przysługują różnego rodzaju zwolnienia. W przypadku Nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2009 r. przysługuje tzw. nowa ulga mieszkaniowa. Podatku nie płacimy, jeśli w ciągu dwóch lat za uzyskaną ze sprzedaży kwotę kupimy kolejną nieruchomość z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe. Aby móc skorzystać z tego zwolnienia, najpierw jednak trzeba sprzedać jedna nieruchomość, a dopiero następnie kupić kolejną. Nie trzeba składać oświadczenia, że przychód będzie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. W przypadku nieruchomości nabytych w latach 2007 – 2008 przysługuje nam tzw. ulga meldunkowa. Aby móc skorzystać z tej ulgi trzeba nieprzerwanie przez 12 miesięcy przed zbyciem nieruchomości być zameldowanym na pobyt stały w sprzedawanym budynku lub lokalu mieszkalnym. Nieruchomości nabyte do 2006 r. objęte są z kolei tzw. ulgą mieszkaniową. Zwolnienie z podatku uzyskamy, jeśli w ciągu 2 lat przeznaczymy przychód na własne cele mieszkaniowe. Zwolnione z opodatkowania są również nieruchomości, które zostały nabyte w drodze spadku lub darowizny.

[Głosów:1    Średnia:4/5]