Nowy sposób na niechcianego lokatora

Nowy sposób na niechcianego lokatora

Rząd chce wprowadzić nowe przepisy regulujące sprawy niechcianych lokatorów zaostrzając przepisy dla lokatorów mieszkań komunalnych, a także chce wprowadzić podwyżkę czynszów, tak aby kwota wpływów z tego tytuły pokrywała koszty eksploatacji mieszkań. Projekt nowelizacji przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. Projekt przeszedł już etap konsultacji społecznych. Nowe przepisy nałożyłyby na gminy obowiązek zawierania umów najmu lokali komunalnych na okres od roku do maksymalnie 5 lat. Po upływie tego okresu gmina miałaby obowiązek sprawdzenia sytuacji majątkowej najemcy, tzw. zweryfikowania wysokości jego przychodów i tego czy wciąż ma on prawo do przyznania lokalu komunalnego. Weryfikacja taka miałaby głównie polegać na sprawdzenia czy przychody danej osoby nie wzrosty ponad poziom uprawniający do przyznania lokalu. Dodatkowo projekt stanowi, ze śmierć lokatora powodowałaby wygaśniecie danej umowy. Osoba, która chciałaby przejąć mieszkanie po zmarłym musiałaby przejść procedurę kwalifikacyjną polegającą na badaniu jej dochodów. W przypadku, gdy dochody byłyby wyższe od górnego limitu mogłaby ona wynająć to mieszkanie jednak już na innych niż dotychczas zasadach. Podsumowując można powiedzieć, że po wejściu nowych przepisów w życie łatwiej będzie pozbyć się niechcianego lokatora.

[Głosów:1    Średnia:3/5]