Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska

Ustawa deweloperska, czyli ustawa o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku weszła w życie 29 kwietnia b.r. i ma zastosowanie do wszystkich transakcji dokonanych po tej dacie. Ustawa ta ma na celu ochronę nabywców nieruchomości na rynku pierwotnym przed kupnem jedynie dziury w ziemi. Na mocy jej postanowień pieniądze nabywców lokali mieszkalnych po dokonaniu wpłaty nie trafiają bezpośrednio do dewelopera, lecz gromadzone są na zamkniętym bądź otwartym rachunku powierniczym. Jeśli pieniądze będą gromadzone na otwartym rachunku powierniczym to deweloper będzie uzyskiwał pieniądze od banku w transzach po zrealizowaniu pewnych etapów budowy. Jeśli pieniądze będą z kolei gromadzone na zamkniętym rachunku powierniczym to deweloper uzyska całą kwotę dopiero po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność zakupionej nieruchomości na nabywcę. Ponadto wpłacone przez klientów pieniądze w razie ogłoszenia upadłości przez dewelopera będą wyłączone z masy upadłości i w pierwszej kolejności będą zwracane klientom. Ustawa nakłada na dewelopera również obowiązek informowania o planie zagospodarowania przestrzennego sąsiednich działek, o ile taki istnieje oraz o inwestycjach planowanych w zasięgu kilometra, o ile informacje te są publicznie dostępne.

[Głosów:1    Średnia:4/5]