Mieszkanie – preferencje podatkowe

Mieszkanie – preferencje podatkowe

Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują żadnych preferencji podatkowanych dla osób zaciągających kredyty hipoteczne za zakup lokalu mieszkalnego. Niemniej jednak wciąż obowiązują na zasadzie ochrony praw nabytych przepisy dotyczące niektórych przywilejów podatkowych, do których zaliczana jest tzw. ulga budowlana odsetkowa, która ustawodawca zniósł w 2007 roku. Prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania o naliczone odsetki przysługuje osobom, które w latach 2002-2006 zaciągnęły kredyt hipoteczny w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Odsetki z tego tytułu można odliczać więc jeszcze do 2027 roku. Uzasadnieniem tego jest fakt, iż kredyty hipoteczne to kredyty długoterminowe, nie można więc pozbawić ta grupę osób przyznanego im wcześniej przywileju, z tego też względu podatnik ma możliwość odliczenia całej kwoty faktycznie poniesionych kosztów odsetkowych w czasie całego czasu spłaty kredytu jeśli spłaci go wcześniej iż w 2017 roku bądź tez do 2027 roku. Nie jest to jednak kwota nie regulowana żadnym limitem, ustawodawca określa bowiem górny limit kredytu, od którego można stosować ulgę odsetkową. Co roku kwota ta jest waloryzowana i ulega zmianie poprzez ogłoszenie przez ustawodawcę stosownego rozporządzenia. W 2012 roku jest to kwota 279 160 zł. Ponad tę kwotę odliczenie nie przysługuje.

[Głosów:1    Średnia:4/5]