Mieszkanie bez księgi wieczystej

Mieszkanie bez księgi wieczystej

Co do zasady każda nieruchomość powinna posiadać księgę wieczystą. W księdze wieczystej możemy sprawdzić stan danej nieruchomości, to czy nie jest obciążona np. hipoteką, czy dana osoba rzeczywiście posiada tytuł własności do danej nieruchomości. Dodatkowo istnieje domniemanie, ze dane wpisane do księgi wieczystej są zgodne ze stanem rzeczywistym. Jest to więc dokument, do którego warto zajrzeć przed dokonaniem transakcji kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego. Od obowiązku posiadania własnej księgi wieczystej wyłączone jest tylko spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Stan prawny takiego lokalu można sprawdzić w spółdzielnia mieszkaniowej, do której dany lokal należy. Spółdzielnia ma wiec obowiązek prowadzenia takiej ewidencji. Spółdzielnia stwierdza status danego lokalu wydając stosowne oświadczenie. Zaświadczenie takie jest podstawą sporządzenia przez notariusza aktu notarialnego, mocą którego zostanie przeniesiona własność spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Zaświadczenie to zawiera opis stanu danej nieruchomości, określa jego powierzchnie, wysokość zaległości w płatnościach w tym zaległości w płatności czynszu i mediów oraz wskazuje osoby będące członkami spółdzielni. Warto też zwrócić uwagę na moment i sposób nabycie danego lokalu.

[Głosów:1    Średnia:5/5]