Koszty sprzedaży mieszkania

Koszty sprzedaży mieszkania

Wydawałoby się, że sprzedaż mieszkania może przynieść jedynie zysk. Nie jest tak jednak zawsze, dlatego warto zapoznać się z niektórymi przepisami, aby uniknąć w przyszłości nieprzyjemnych niespodzianek. Pobieranie wszelkich opłat związanych z dokonaniem transakcji kupna-sprzedaży mieszkania może zostać dowolnie uregulowane, zwykle opłaty pobierane są kupującego i to na nim ciąży obowiązek zapłaty wszystkich kosztów transakcji oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Niemniej jednak może to zostać uregulowanie odmiennie przez strony, przykładowo strony mogą podzielić się tym obowiązkiem solidarnie po połowie. Ponadto jeśli nieruchomość została przez sprzedającego zbyta przez upływem 5 lat od momentu jej nabycia to sprzedający jest co do zasady obowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. W zależności od tego kiedy nieruchomość została nabyta obowiązują różne stawki podatkowe oraz zwolnienia od zapłaty podatku. W rzeczywistości po zapłaceniu podatku może się okazać, że wcale na tej transakcji nie zarobiliśmy wiele. W każdym jednak przypadku od wysokości podatku do zapłaty możemy odliczyć koszty zawarcia transakcji, a więc np. koszt zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Nie płacimy podatku jeśli zbywamy nieruchomość po upływie 5 lat.

[Głosów:1    Średnia:3/5]