Koszty kupna mieszkania

Koszty kupna mieszkania

Koszty zakupu mieszkania, jakie ponosi zwykle kupujący, to nie tylko koszty związane bezpośrednio z samą transakcją sprzedaży nieruchomości, ale również koszty około transakcyjne. Kupujący musi być więc przygotowany na to, ze cena zakupu jaką udało mu się wynegocjować nie jest ostateczna kwotą jaką będzie musiał uiścisz, bowiem czeka go jeszcze szereg kosztów dodatkowych. Kosztami tymi są po pierwsze podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny nieruchomości z aktu notarialnego, który płacony jest w przypadku nabycia nieruchomości z drugiej reki bądź na rynku pierwotnym od dewelopera, który nie jest płatnikiem VAT. Podatek ten pobiera notariusz i wpłaca do właściwego US. Po drugie są to koszty taksy notarialnej, czyli wynagrodzenie notariusza. Wysokość taksy notarialnej jest uzależniona od wysokości ceny mieszkania, jednak maksymalne stawki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Ponadto jest to koszt wpisu do Księgi wieczystej w kwocie 200 zł oraz w przypadku mieszkania nowego nieposiadającego jeszcze księgi wieczystej koszt założenia księgi wieczystej. Dodatkowo jeśli na zakup nieruchomości zaciągnęliśmy kredyt mogą być to wydatki związane z uruchomieniem kredytu hipotecznego, np. prowizja za udzielenie kredytu czy obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości.

[Głosów:1    Średnia:3/5]