Jak założyć księgę wieczysta dla nieruchomości

Jak założyć księgę wieczysta dla nieruchomości

Jeśli kupujemy dom, mieszkanie czy działkę lub na przykład jeżeli dziedziczymy tego rodzaju nieruchomość, należy założyć księgę wieczysta dna naszego nabytku. Nie warto zwlekać z podjęciem takiej decyzji, gdyż jest to formalne potwierdzenie prawa naszej własności do danej nieruchomości. Jeśli nie będziemy mieli takiego wpisu w księdze wieczystej, nie będziemy mogli sprzedać nieruchomości ani też na przykład wziąć kredytu pod zastaw tej nieruchomości. W celu założenia księgi wieczystej należy złożyć stosowny wniosek w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. We wniosku należy podać pełne dane obecnego właściciela, dane dotyczące nieruchomości, jej wielkość, położenie, podstawa nabycia powyższej nieruchomości. Należy też dokonać stosownej opłaty oraz dołączać do wniosku wszystkie wymagane załączniki, w tym na pewno dokument stwierdzający fakt nabycia nieruchomości. Taki wniosek zostaje rozpatrzony przez sad rejonowy, o wyniku postępowania jako wnioskodawcy zostaniemy powiadomieni pisemnie. Składając wniosek o dokonanie wpisu uiszczamy opłatę w wysokości 60 złotych, plus opłaty dodatkowe za poszczególne klauzule, według cennika sadowego – na przykład za odpis dopłacamy 30 zł, jeśli natomiast będzie to odpis zupełny, opłata wyniesie 60 zł. Wniosek o wpis do księgi wieczystej może złożyć nie tylko nowy właściciel, lecz również wierzyciel czy osoba, której przysługuje prawo rzeczowe ograniczone do przedmiotowej nieruchomości.

[Głosów:1    Średnia:5/5]